< < <  

דגי הדן, קיבוץ דן, ד.נ הגליל העליון, 12245 טל' 04-6902411